รับซื้อเครื่องจักรเก่า

สวัสดี ปรึกษาเราก่อนได้นะคะ..