เครื่องจักร คืออะไร

เครื่องจักร คืออะไร

เครื่องจักร คืออะไร คือสิ่งที่มีส่วนประกอบเข้าด้วยกันหลายๆชิ้น เพื่อให้เกิดพลังงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรกลพลังงานลม พลังงานไอน้ำ หรือพลังงานอื่นๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องจักรทำอาหาร เครื่องผลิตวัสดุ ต่างๆเป็นต้น

เครื่องจักร คืออะไร

บทความอื่นๆ